Змінити мову
  • English
Акції та корпоративні права

  Акції та корпоративні права

 

  Стати власником (або співвласником) підприємства можна або шляхом купівлі акцій, або шляхом купівлі корпоративних прав - це залежить від організаційно-правової форми даного підприємства.

 

  Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю, повного товариства, командитного товариства, товариства з додатковою відповідальністю поділений на частини, відповідні часткам учасників. Придбання такої частки означає володіння корпоративними правами підприємства.

 

  Вкладення в акції - це покупка пайових цінних паперів з розрахунком на зростання їх курсової вартості. На розвинених ринках можна розраховувати ще й на дивіденди, але в Україні практика виплати дивідендів не дуже поширена. За рівнями прибутковості і ризику вкладення в акції стоять на другому місці після венчурних інвестицій. Здійснювати покупки акцій можна самостійно, але при цьому необхідний ретельний аналіз і постійний контроль за станом підприємства, в яке вкладені гроші. Можна також довірити вибір об'єкта інвестування фахівцеві - це зробить процес більш прогнозованим і спокійним.

 

  Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством , а також немайнові права. Акціонерне товариство розміщує акції двох типів - прості та привілейовані.

 

  Прості акції надають їх власникам право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством, на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації та інші права, передбачені законом. Прості акції надають їх власникам однакові права.

 

  Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні акціонерним товариством у випадках, передбачених статутом і законом.

 

  Як правило, в Україні на дохід від дивідендів розраховувати не доводиться, тому для власників невеликих пакетів акцій прибуток полягає в зростанні курсової вартості цінних паперів.

 

  Організована торгівля відбувається на фондових біржах, де є свої правила. Купівля та продаж відбувається через посередника - компанію - торговця цінними паперами. Останнім часом великої популярності набуває інтернет-трейдинг, коли інвестор безпосередньо може укладати угоди.

 

  Курсова вартість акцій залежить від безлічі факторів і тому передбачити її рух - справа досить складна. Умови дуже часто змінюються, що позначається на ціні паперів. Виходячи з цього, можна виділити самостійну роботу по інвестуванню в цінні папери і роботу через професійного управителя. При самостійній роботі необхідний ретельний аналіз і постійний контроль за станом підприємства, акції якого придбані. Такий спосіб інвестування вимагає певного рівня знань функціонування фондового ринку. При роботі з професійним керуючим (компанія з управління активами з використанням інститутів спільного інвестування або торговець цінними паперами) інвестор може абсолютно не володіти ніякими знаннями в області цінних паперів і економіки в цілому, а всі завдання по контролю і вибору об'єктів інвестування покласти на спеціаліста.