Змінити мову
  • English
Інвестиційний огляд

29 травня Наглядова рада Національної суспільної телерадіокомпанії України на черговому засіданні погодила річний звіт про фінансово-господарську діяльність ПАТ «НСТУ» за 2019 рік і затвердила річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік.

Звіт про фінансово-господарську діяльність товариства та річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік  опубліковані у протоколі засідання наглядової ради на корпоративному сайті Суспільного.

Після того, як наглядова рада погодила звіт про фінансово-господарську діяльність товариства, його подають на затвердження акціонеру – Держкомтелерадіо, після чого подають до Кабінету Міністрів України.

«Фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ) у редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі – РМСБО), на основі принципу історичної вартості з коригуваннями на переоцінку основних засобів та інвестиційної нерухомості», – йдеться у звіті.

У НСТУ підготували звіт  за період з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року.

У документі зібрана інформація про телерадіокомпанію, нематеріальні активи, основні засоби, запаси, інвестиційну нерухомість, торгову та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, про винагороду працівникам та пов’язаним сторонам, власний капітал НСТУ та інше.

У річній інформації емітента цінних паперів за 2019 рік є інформація структуру НСТУ, суспільні телеканали і філії, їхні рейтинги, про посадових осіб, розмiр виплаченої винагороди, про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудиторською фірмою «Де Вiзу» та інші відомості.

Корпоративний секретар ПАТ «НСТУ» Микола Дроздовський під час засідання наглядової ради сказав, що звіт про винагороду правління в НСТУ складається вперше. Зокрема з річної інформації емітента цінних паперів відомо, що розмiр виплаченої винагороди для голови правління НСТУ Зураба Аласанії у 2019 році становив 1 373 642,64 грн., для членів правління НСТУ Інни Гребенюк  – 1 000 255.58 грн, Олександри Кольцової  – 508 817.39 грн., Ярослава Лодигіна – 561 626,71 грн., Родiона Никоненка  – 748 856.77 грн., Миколи Чернотицького  – 1 013 395.94 грн., Дмитра Хоркіна  – 441 490,87 грн.

Нагадаємо, на початку 2020 року НСТУ оприлюднила річний звіт про грантову роботу та щорічний звіт за 2019 рік. 

Всі статті