Змінити мову
  • English
АТ «ЗНВКІФ «СКРЕФ»

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СКРЕФ»Код за ЄДРПОУ:
43236395

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300801.

Дата внесення до ЄДРІСІ: 13.11.2019р.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу корпоративного фонду згідно зі статутом корпоративного фонду, грн.: 5 300 000,00 грн.

Кількість випущених простих іменних акцій: 53 000 штук

Перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:

Відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ: 31984899)

 

Свідоцтво про внесення АТ ЗНВКІФ СКРЕФ до ЄДРІСІ
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій АТ ЗНВКІФ СКРЕФ
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА АТ "ЗНВКІФ "СКРЕФ" за 2019 рік