Змінити мову
  • English
АТ «БАЙЛОТ»

Акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «БАЙЛОТ»


Код за ЄДРПОУ:
43168514

Реєстраційний код за ЄДРІСІ: 13300781. Дата внесення до ЄДРІСІ: 23.08.2019р.

Розмір зареєстрованого статутного капіталу корпоративного фонду згідно зі статутом корпоративного фонду, грн.: 205 300 000,00 грн.

Кількість випущених простих іменних акцій: 5 300 000 штук

Перелік осіб, які обслуговують корпоративний фонд:

Відомості про оцінювача майна: Консалтингова фірма у формі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТ-АНАЛІТИК» (код за ЄДРПОУ: 24328389)

Відомості про депозитарну установу: Товариство з обмеженою відповідальністю «ДОМІНАНТА ТРЕЙД» (код за ЄДРПОУ: 38726248)

Відомості про аудиторську фірму: Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКИЙ ЦЕНТР «ІНФОРМ-ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ: 31984899)

 

Свідоцтво про внесення АТ Байлот до ЄДРІСІ
Свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій АТ Байлот
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА АТ "ЗНВКІФ "Байлот" за 2019 рік