Змінити мову
  • English
Навчальні статті

Компанія - торговець цінними паперами

 Робота сучасного фінансового ринку неможлива без використання такого інструменту, як цінні папери. Для того, щоб здійснювати операції з ними, необхідно мати певний рівень знань і кваліфікації. З цією метою на законодавчому рівні закріплено, що практично всі операції з цінними паперами повинні здійснюватися за участю посередників - компаній - торговців цінними паперами.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку здійснюється торговцями цінними паперами - господарськими товариствами, для яких операції з цінними паперами є виключним видом діяльності, а також банками.

Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами включає:

- брокерську діяльність;

- дилерську діяльність;

- андеррайтинг;

- діяльність з управління цінними паперами.

Брокерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів (зокрема, договорів комісії, доручення) щодо цінних паперів від свого імені (від імені іншої особи), за дорученням і за рахунок іншої особи. Іншими словами - це надання посередницьких послуг.

Торговець цінними паперами може виступати поручителем або гарантом виконання зобов'язань перед третіми особами за договорами, що укладаються від імені клієнта такого торговця, отримуючи за це винагороду, що визначається договором торговця цінними паперами з клієнтом.

Дилерська діяльність - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо цінних паперів від свого імені та за свій рахунок з метою перепродажу, крім випадків, передбачених законом. Тобто, дана діяльність здійснюється торговцем цінними паперами у власних інтересах.

Комерційні підприємства мають можливість випускати різні цінні папери, які потім розміщують серед покупців. Для цього торговці цінними паперами надають послугу андеррайтингу - розміщення цінних паперів торговцем цінними паперами за дорученням, від імені та за рахунок емітента.

Андеррайтер може надавати консультації емітенту по розміщення цінних паперів цього емітента.

У разі публічного розміщення цінних паперів андеррайтер може брати на себе зобов'язання за домовленістю з емітентом щодо гарантування продажу всіх цінних паперів емітента, що підлягають розміщенню, або їх частини. Якщо випуск цінних паперів публічно розміщується не в повному обсязі, андеррайтер може здійснити повний або частковий викуп нереалізованих цінних паперів за визначеною в договорі фіксованою ціною на засадах комерційного представництва відповідно до взятих на себе зобов'язань.

Також компанії - торговці цінними паперами можуть надавати послуги з професійного інвестування коштів у різні цінні папери. Діяльність з управління цінними паперами - це діяльність, що здійснюється торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери, а також отриманими в процесі цього управління цінними паперами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.

Не вважається професійною діяльністю з торгівлі цінними паперами:

- розміщення емітентом власних цінних паперів;

- викуп емітентом власних цінних паперів;

- проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями розрахунків з використанням векселів та / або заставних;

- провадження юридичними особами на підставі договорів комісії або договорів доручення купівлі - продажу (обміну) цінних паперів через торговця цінними паперами, який має ліцензію на провадження брокерської діяльності, а також на підставі договорів купівлі - продажу або міни, укладених безпосередньо з торговцем цінними паперами;

- внесення цінних паперів до статутного капіталу юридичних осіб.

Без участі торговця цінними паперами можуть здійснюватися такі операції:

- дарування та спадкування цінних паперів;

- операції, пов'язані з виконанням рішення суду;

- придбання акцій відповідно до законодавства про приватизацію.

У будь-якому випадку, перш ніж здійснювати будь-які операції з цінними паперами, бажано проконсультуватися з професіоналами, щоб в умовах мінливого законодавства бути впевненим в результаті своїх дій.

Всі статті