Змінити мову
  • English
Навчальні статті

 

Залежно від способу ведення своєї діяльності, ІСІ діляться на відкриті, інтервальні й закриті.

ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або компанія по керуванню активами (КУА)) бере на себе зобов'язання викупити  інвестиційні сертифікати в інвестора в будь-який час.

Інтервальний інститут спільного інвестування бере на себе зобов'язання викуповувати  власні інвестиційні сертифікати раз у певний період (інтервал). Згідно Закону, цей викуп не може відбуватися частіше, ніж раз на квартал і рідше, ніж раз на рік.

ІСІ закритого типу (або компанія, що управляє його активами) не бере на себе зобов'язання по викупу інвестиційних сертифікатів, до моменту припинення цього ІСІ.

Строкові та безстрокові ІСІ

Строковий ІСІ створюється на певний строк, зазначений у його регламенті. Після закінчення цього строку даний ІСІ припиняється.

Безстроковий ІСІ створюється на невизначений строк.

ІСІ закритого типу може бути тільки строковим.

Види ІСІ

ІСІ бувають диверсифікованого або недиверсифікованого виду.

Диверсифіковані ІСІ повинні відповідати досить жорстким вимогам щодо якості активів. Ті ІСІ, які не є диверсифікованими, вважаються недиверсифікованими.

Недиверсифікований ІСІ закритого типу, який здійснює винятково закрите розміщення цінних паперів ІСІ, серед юридичних і фізичних осіб, є венчурним фондом.

Інститутами спільного інвестування відкритого й інтервального видів можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого й интервального видів не нараховуються й не виплачуються.

 

Всі статті